מושב בית זית
חסר רכיב

כתבות אחרונות

קו החיץ - הודעה מספר 8 - 23/2/2021

23/2/2021

הנחיות לכריתת עצים בחצרות הפרטיות שלא במסגרת קו הח...

הודעה מספר 8 הנחיות לכריתת עצים בחצרות הפרטיות שלא במסגרת קו החיץ החשיפה לעבודות קו החיץ, עוררו פניות רבות מצד חברי הקהילה באשר לעצים מסוכנים בעיקר בחצרות הפרטיות, שאינן במסגרת פעולות כריתת במסגרת קו החיץ. להלן שלבי תהליך קבלת היתר: תושבים אשר מבקשים לכרות עצים בתחום החצר הפרטית (למעט עצי אילנטוס ושיטה מכחילה אשר להם לא נדרש אישור ) נדרשים למלא טופס בקשה לרישיון כריתה / העתקה לפי פקודת היערות. קישור לטופס ולתשלום מבקש הבקשה ימלא את הפרטים שבסעיפים 1-8 שבטופס זה. בסעיף 3, נדרש המבקש להמציא עותק של אישור זכויות (חוכר) במקרקעין ולמלא את פרטיו. את האישור ניתן לקבל באתר רשות מקרקעי ישראל. בסעיף 6 יציג המבקש אישור תשלום אגרה ואת אישור הזכויות בלבד, אלה אם כן יידרש לאישור נוסף ע"י פקיד היערות. סעיף 8 ימולא על ידי ממונה הבטיחות במועצה האזורית, אבי קינן: טלפון: 02-9958920 /608 052-7250920 ניתן לשלוח את הטופס באמצעות פקס מס 02-9958616 . כמו כן נדרש המבקש לשלם למחלקת הגבייה אגרה בסך 40 ₪. ניתן גם באמצעות האפליקציה של המועצה אזורית מטה יהודה. לאחר אישור הבקשה ע"י המועצה האזורית, יש לשלם גם אגרת כר...

הצג


פרויקט קו החיץ - הודעה מספר 7 לתושבים

27/1/2021

קו החיץ - הודעה מספר 7 - 27/1/2021

הצג


צו המיסים לשנת 2021

20/12/2020

צו המיסים לשנת 2021 - כפי שפורסם ע"י המועצה האזורי...

הצג


פרויקט קו החיץ - הודעה מספר 6 לתושבים

16/12/2020

קו החיץ - עדכון 6 מיום 16/12/20

הצג


"סיפור מקומי – בית זית" - מסע בזמן - ארכיון אינטרנטי

7/10/2020

כולם מוזמנים להתרווח על הספה ולצאת למסע נוסטלגי: ב...

הצג


אירועים קרובים בבית זית