header_img

הרשמה למנויי בריכה

פרטי בעל המנוי

פרטי המנויים
תקנון והערות נוספות
  • לחיילים תושבי בית זית כניסה ללא תשלום בהצגת חוגר ות.ז.
  • למנויים יחידים מתחת לגיל 18, תשלום יתבצע ע"י ההורה.
  • המנוי הינו אישי ואינו ניתן להעברה