מושב בית זית
חסר רכיב

כתבות אחרונות

צו מיסים 2022

10/1/2022

ארנונה מועצה אזורית מטה יהודה

הצג


עדכון מספר 10 בנושא התקדמות פרוייקט קווי החייץ

13/9/2021

קו החיץ - המשך עבודה - הדרך ההיקפית

הצג


חוברת חוגים

22/8/2021

2021-2022

הצג


מכרז להפעלת צהרון לילדי א-ב

28/7/2021

הפעלת צהרון לשנת 2021-2022

הצג


קו החיץ - הודעה מספר 8 - 23/2/2021

23/2/2021

הנחיות לכריתת עצים בחצרות הפרטיות שלא במסגרת קו הח...

הצג


אירועים קרובים בבית זית