מושב בית זית
חסר רכיב

כביש 16

03/02/2020


סיכום פגישה שערך המזכיר עם הגורמים המנהלים את פרוייקט כביש 16.

כמו כן מצורף דוח אקוסטי לבחינת מפגעי הרעש שנערך סביב אזור העבודה.

לעיונכם .

בברכה

מזכירות

חסר רכיב