קבצים

http://www.beit-zait.org/media/sal/pages/408/f39_נוהל השכרת הבריכה לרחצות ליליות.pdf