חסר רכיב

כל המידע שדרוש למנויי בריכת בית זית עונת הרחצה 2017

יומיים לפתיחה!לרכישת מנוי באתר ללא תור ומבלי להגיע למזכירות
לתושבי בית זית בלבד

* לתושבי חוץ נגמרו המקומות ההרשמה לרשימת המתנה בלבד

כל המידע שדרוש למנויי בריכת בית זית עונת הרחצה 2017

חסר רכיב