חסר רכיב

מזכירות המושב

30/03/2017
קבלת קהל:
א', ג', ד', ה' 9:00-15:00
ב' 9:00-17:00
טלפון: 02-5346334
פקס: 02-5345244
מייל: mazkirut@beit-zait.org 

מזכ"ל: 058-5144039
מייל ישיר: beitzaiyt1950@gmail.com

חסר רכיב