חסר רכיב

מספרי חירום

12/03/2017

משטרה 100
מד"א 101
כיבוי אש 102

טלפון שומר שער - 052-6102283

מוקד מועצה אזורית מטה יהודה 24 שעות- *8108
טלפון מזכ"ל- 058-5144039

טלפון ראש צוות חירום- אבנר כרמל 054-6760143 (במקרי חירום בלבד)
טלפון איש אחזקה- דותן ברכיאל 054-4393829 (במקרי חירום בלבד)
חסר רכיב